วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2553

บุหรี่นั้นมีโทษทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
โทษต่อตนเอง ทำให้เป็นโรคมะเร็งในช่องปาก มะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง มีอาการไอเรื้อรัง เปลืองเงิน เป็นต้น
โทษต่อผู้อื่น ควันบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ทำให้คนที่ไม่ได้สูบแล้วได้กลิ่นมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งปอดมากกว่าผู้สูบ 2เท่า

เพราะฉะนั้น เลิกสูบบุหรี่กันเถอะครับ เลิกแล้วมีสุขภาพที่แข็งแรง แถมยังมีตังเหลืออีกด้วย

2 ความคิดเห็น: