วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553

โปรดงดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

1 ความคิดเห็น: